לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

ד"ר ניוה גולן - נדיר

Niva Golan Nadir new photoנושא העבודה: "העדפת הציבור והסדרים מוסדיים: מדיניות נישואין בישראל ובתורכיה"
מנחים: פרופ' אסעד גאנם וד"ר אביעד רובין

שנת סיום: 2018
מחלקה: ממשל ורעיון מדיני
דוא"ל: nivagolan@hotmail.com

 

ד"ר לאה מנדלר

lea mendlerנושא העבודה: "תפקידם של ארגונים בינלאומיים בהפיכת טובין קולקטיביים לאינטרס לאומי: המקרה של סיוע לאחר אסונות טבע"

מנחה: ד"ר רנן קופרמן
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2018
דוא"ל: tito@netvision.net.il

ד"ר שרי ארליך

sari erlichנושא המחקר: "סטייה בונה" במגזר הציבורי: הקשר בין זהות מוסרית, צדק ארגוני ו"סטייה בונה" וחלקם של משתנים מתווכים (מחויבות רגשית, חוזה פסיכולוגי ואקלים לחדשנות) בקשר זה.
מנחה: פרופ' אהרון כהן
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2018
דוא"ל: sarierl@netvision.net.il

ד"ר אוהד שקד

ohad shakedנושא העבודה: "מגע וירטואלי מדומה והשפעתו הייחודית על עמדות ורגשות של אנשי ימין ואנשי שמאל".
מנחים: פרופ' דפנה קנטי, פרופ' עירן הלפרין ופרופ' תמר שגיא.
מחלקה: ממשל ורעיון מדיני

שנת סיום: 2018
דוא"ל: shakohad@gmail.com

ד"ר רותם מילר מור אטיאס

Rotem Millerנושא העבודה: "מוטיבציה לשירות ציבורי: מחקר אורך של גורמים ארגוניים ומאפיינים אישיותיים ואישיים"

מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2018
דוא"ל: rotem.miller@gmail.com

ד"ר ליאור פישר

lior fisherנושא העבודה: השפעת הגנה, הגנה אווירית והגנה נגד טילים על היציבות בעימותים אזוריים
מנחה: פרופ' בני מילר
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2018
דוא"ל: fisherdl@zahav.net.il

ד"ר אלכס טבצ'ניק

manנושא העבודה: ספרטיזם אתנו-לאומי לאחר המלחמה הקרה
מנחה: פרופ' בני מילר
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2018
דוא"ל: atabachn@yahoo.com

ד"ר משה בלאיש

moshe balaishנושא המחקר: אלימות מדינתית קיצונית נגד מיעוטים בדמוקרטיות, השוואה בין מקרי בוחן: הודו ושבטי הנאגא 1953- 1964; יום ראשון העקוב מדם, ינואר 1972, צפון אירלנד; מאורעות אוקטובר 2000, ישראל; מהומות לונדון, 2011; מהומות פקיעין, 2007, ישראל; אירועי יולי- אוגוסט 2014, ישראל.

מנחה: פרופ' אסעד גאנם

מחלקה: ממשל ורעיון מדיני

שנת סיום: 2018
דוא"ל:
belaish@zahav.net.il

ד"ר יוסי שריד

yossi saridנושא העבודה: בדרך אל הקלפי: הנעה הצבעה ומה שביניהן

מנחים: פרופ' דפנה קנטי וד"ר ישראל ויסמל - מנור
מחלקה: ממשל ורעיון מדיני

שנת סיום: 2016
דוא"ל: yossi@sarid-ins.co.il

ד"ר לילך שובל

lilach shovalנושא העבודה: "נחשים בחליפות" - הקשר בין חמשת הגורמים והשילוש האפל על התנהגות ארגונית לא נאותה, בתיווך והתערבות של משתנים מצביים. מחקר בקרב בתי ספר על יסודיים בישראל.

מנחה: פרופ' אהרון כהן
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2017
דוא"ל: shoval@gmail.com

ד"ר אופיר פלק

manנושא המחקר: לוחמה בטרור: הקשר שבין חוקיות, מוסר ויעילות של סיכול ממוקד כמקרה בוחן

מנחה: פרופ' מיכאל גרוס
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2017
דוא"ל: falkophir@gmail.com

ד"ר קרן לוי גנני שניידר

keren levy ganani sniderנושא המחקר: עמדות כלפי מבקשי מקלט במסגרת חשיפה לאלימות פוליטית
מנחה: פרופ' דפנה קנטי
מחלקה: ממשל ורעיון מדיני

שנת סיום: 2017
דוא"ל: kerenlgs@gmail.com

 

ד"ר אלדד שמש

eldad shamashנושא המחקר: השפעת הפיצול הפיזי על איכות הבנת המצב, בצוותי ניהול משברים תפקידם של מודלים מנטליים משותפים בניהול משבר ברשויות מקומיות

מנחה: ד"ר דנה ושדי
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2017

דוא"ל: eldad.shamash@gmail.com

ד"ר נועם כהן

noamנושא המחקר: עתיד הרפורמות הניהוליות במנהל הציבורי: פיתוח ידע בינלאומי בעידן של תקשורת המונים

מנחים: פרופ' ערן ויגודה - גדות ופרופ' יריב צפתי

מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2016

דוא"ל: nc.noamcohen@gmail.com

ד"ר צביקה קפלן

zvi kaplanנושא העבודה: תיאוריה על התנהגותן הביטחונית הצפויה של "מעצמות אזרחיות" (גרמניה ויפן) לאחר המלחמה הקרה

מנחה: פרופ' בני מילר
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2016
דוא"ל: zak5@bezeqint.net

ד"ר חני קומנשטר

hanny kumanshterנושא העבודה: ממשליות מידע בעידן הגלובלזציה: רגולציית תוכן משודר ומקוון שנוי במחלוקת לילדים
מנחה: פרופ' דוד לוי - פאור
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2016
דוא"ל: hannytal_c@yahoo.co.uk

 

ד"ר רונן בן - אריה

ronen ben aryeנושא העבודה: מושג ההתנגדות במחשבה הפוליטית של מישל פוקו וז'יל דלז
מנחה: פרופ' אנבל הרצוג
מחלקה: ממשל ורעיון מדיני

שנת סיום: 2016
דוא"ל: ronnen.ba@gmail.com

ד"ר אורית דגני דיניסמן

orit dinismanנושא העבודה: בין בירוקרטיה לדמוקרטיה: ביצועים והשתתפות הציבור בשלטון המקומי בישראל
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות וד"ר רותם גונן
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2016
דוא"ל: oritdinisman@gmail.com

 

ד"ר אור לביא

orr lavieנושא העבודה: הגדרת כללי משחק בלוחמה א-סימטרית
מנחה: ד"ר רנן קופרמן
מחלקה: יחסים בינלאומיים

שנת סיום: 2016
דוא"ל: or251178@gmail.com 

 

ד"ר רחלי לוי

נושא העבודה: "פרישה והסקטורים: מחקר השוואתי מרובה רמות על השפעתם של משתנים קונטקסטואליים ברמת הארגון וברמת יחידת העבודה על ההחלטה לפרוש"
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר דנה ושדי ופרופ' פיטר במברגר
מחלקה: מנהל ומדיניות ציבורית

שנת סיום: 2016
דוא"ל: racheli.levi@intel.com

 

ד"ר שירה קופפר

shira kupperנושא העבודה: מה ל(העדר) אהבה ולכל זה? בין הפוליטי לבין האנטי-פוליטי בחליפת המכתבים בין גרשם שלום לחנה ארנדט בעקבות אייכמן בירושלים.

מנחה: פרופ' אנבל הרצוג

שנת סיום: 2016

דוא"ל: kupfer.shira@gmail.com

ד"ר מירית קיסנר

dr mirit kisnerנושא העבודה: אפקטים רגרסיביים של רפורמות ניהול ציבורי חדש: מחקר גלובלי השוואתי במנהל ציבורי
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות
שנת סיום: 2016
דוא"ל: miritkis@gmail.com

ד"ר אמיר שרייבר

amir shriberנושא העבודה: השתתפות פוליטית בעידן הדמוקרטיה הדיגיטלית על סוגיה, טיבה והשפעתה על צמצום פערים השתתפותיים.

מנחה: ד"ר ישראל ויסמל - מנור

שנת סיום: 2016

דוא"ל: amir.schreiber@gmail.com

ד"ר אמיר חפץ

 amir hefetz


נושא העבודה: השוואה בין שווקים תחרותיים ושווקים שיתופיים באספקת שירותים מוניציפאליים: המקרה של סיכונים בחוזי התקשרות וניהולם
מנחים: פרופ' ערן ויגודה-גדות ופרופ' מידלרד וורנר
שנת סיום: 2015
דוא"ל:ahefet01@campus.haifa.ac.il

ד"ר דן גוטליב

 man-black-1


נושא העבודה: התנהגות אזרחית אקולוגית בקרב אזרחי העתיד: פיתוח מודל לבחינת המדרך האקולוגי במערכת החינוך בישראל
מנחים: פרופ' ערן ויגודה-גדות ופרופ' אברהם חיים
שנת סיום: 2014
דוא"ל: dgottlie@campus.haifa.ac.il

ד"ר איתן אדרס

eitan


נושא העבודה: רמת הגלובליזם של היחיד ותרומתו למוצרים ציבוריים לאומיים/מקומיים
מנחים: ד"ר יאיר זלמנוביץ וד"ר דנה ושדי
שנת סיום: 2014
דוא"ל: adres@netvision.net.il

ד"ר גל הדרי

gal hadari


נושא העבודה: ישראפוביה: ההתנגדות לישראל כמיתולוגיה פוליטית
מנחים: ד"ר גל גרזון ופרופ' אלחנן יקירה
שנת סיום: 2014
דוא"ל: galhadari@hotmail.com

ד"ר שמעון כרמי

shimon karmi


נושא העבודה: המניעים הפוליטיים לכניסת ארגון טרור אל תהליך שלום: המקרה של אש"ף ותהליך אוסלו
מנחים: פרופ' אילן פפה
שנת סיום: 2014
דוא"ל:tsearch@netvision.net.il

ד"ר אסנת אייל

woman 


נושא העבודה: חליפין חברתי והתנהגות אזרחית בארגון מחקר אמפירי בקרב מורים במגזר הערבי
מנחים: פרופ' אהרון כהן
שנת סיום: 2013
דוא"ל: eyal.osnat1@gmail.com

ד"ר נדב קדם

nadav kedem 


נושא העבודה: סטטוס כמניע בעיצוב מדיניות חוץ לאחר המלחמה הקרה: המקרה הגרמני
מנחים: פרופ' בני מילר
שנת סיום: 2013
דוא"ל:nadav_idi@yahoo.com

ד"ר אורית רפפורט

orit rapoport נושא: רפורמות העצמאות בבנקים המרכזיים: פתרון שמחפש בעיה?
מנחה: פרופ' דוד לוי-פאור
שנת סיום: 2012
דוא"ל: oritger@netvision.net.il

ד"ר שמוליק לדרמן

man-black-1 נושא: אוצר אבוד: מועצות האזרחים בהגותה של חנה ארנדט
מנחה: ד"ר אנבל הרצוג
שנת סיום: 2012
דוא"ל:shmulikled@gmail.com

ד"ר ניר בומס

nir boms נושא: טכנולוגיה ודמוקרטיה במזרח התיכון: טכנולוגית מידע ותקשורת ככלי אסטרטגי לקידום חברה אזרחית ודמוקרטיזציה במזרח התיכון על ידי קבוצות אופוזיציה גולות
מנחה: פרופ' גבי בן-דור
שנת סיום: 2012
דוא"ל:nir@nirboms.com

ד"ר אריק אריאל

man-black-1 נושא: סוגית הפליטים הפלשתינאים במדיניות החוץ של ישראל, 1948-1967
מנחה: ד"ר זק לוי
שנת סיום: 2012
דוא"ל: arieladv@netvision.net.il

ד"ר פאדי נחאס

man-black-1 נושא: יחסי חברה אזרחית-מדינה במצרים תחת מובארכ (1981-2011) השפעת החברה האזרחית בסוגיית היחסים עם ישראל כמקרה מבחן
מנחה: ד"ר אסעד גאנם
שנת סיום: 2012
דוא"ל: fadi.nahhas@gmail.com

ד"ר רובי קסטל

robbi kastel נושא: מחדשנות לתבוסה: יצירת רגרסיות בעניינים צבאיים ע"י השפעת התרבות האסטרטגית על החדשנות הצבאית
מנחה: פרופ' אורי בר יוסף
שנת סיום: 2012
דוא"ל: r_castel@netvision.net.il

ד"ר מחאג'נה (מוסטפא) מוהנד

mostafa_mohaned נושא: האופוזיציה האסלאמית ודמוקרטיזציה במשטרים האוטוריטאריים הערביים: מחקר השוואתי בין תנועת האחים המוסלמים במצרים והתנועה האסלאמית בתוניסיה.
מנחה: פרופ' גבי בן-דור
שנת סיום: 2012
דוא"ל: mohanad5544@yahoo.com

 

ד"ר אבשלום גינוסר

avshalom

נושא: בשם האינטרס הציבורי: מחקר משווה על רגולציה של הצבת מוצרים
מנחה: פרופ' דוד לוי-פאור
שנת סיום: 2011
דוא"ל: avshalomg@yvc.ac.il

ד"ר אברהים עבד אלמג'יד ז"ל

ibrahim

נושא: ערכים אישיים, מנהיגות ומחויבות והשפעתם על התנהגות אזרחית בארגון בקרב מורים ערבים בישראל.
מנחה: פרופ' אהרון כהן
שנת סיום: 2011

ד"ר טלי בירמן

woman

נושא: חדשנות במגזר הציבורי: מודל תיאורטי ומחקר השוואתי בשש מדינות אירופאיות
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות
שנת סיום: 2011
דוא"ל: birmant@013.net

ד"ר אסף תורג'מן

נושא העבודה: מיתוס, היסטוריה ומיתהיסטוריה: עקבותיו של מיתוס שנאת ישראל בשיח הציבורי בישראל
מנחה: ד"ר אנבל הרצוג ופרופ' מנחם קלנר
שנת סיום: 2011
דוא"ל: assaftu@gmail.com

ד"ר ענאן ווהבי

נושא העבודה: הטרור האסלאמי נגד ישראל: חמאס, חזבאללה ואלקאעדה - פוליטיקה של שיתוף פעולה לעומת קונפליקט
מנחה: פרופ' גבי בן-דור וד"ר דוד בוקעי
שנת סיום: 2011
עיסוק נוכחי: מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי
דוא"ל: ananwahabi@gmail.com

ד"ר שמוליק גרימלנד

נושא העבודה: קריירות של אנשי מקצוע בקרב חברות במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי בישראל: ניתוח מערכתי והשוואתי
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות
שנת סיום: 2010
דוא"ל: sgrim@alumni.technion.ac.il

ד"ר גלית הלפרין-מייזלר

Galit Meisler 2

נושא העבודה: רגש ופוליטיקה בארגונים: הקשר בין אינטליגנטציה רגשית, פוליטיקה ארגונית, עמדות וביצועים בעבודה במגזר הציבורי והעסקי בישראל
מנחה: פרופ' ערן ויגודה-גדות
שנת סיום: 2010
עיסוק נוכחי: פוסט דוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
דוא"ל: galit.meisler@gmail.com

ד"ר רן שאולי

נושא העבודה: מעשי טבח ואמנזיה פוליטית על הערך הפוליטי של מעשי טבח בקהילות הסינים במלזיה, אינדונזיה וסינגפור (1941-1998)
מנחה: פרופ' יצחק שיחור
שנת סיום: 2010
דוא"ל: rshauli@research.haifa.ac.il 

ד"ר ארז שושני

נושא העבודה: מעורבות מעצמית בונה בסכסוכים אזוריים - בניית מודל תיאורטי ובחינתו ע"י ניתוח התיווך האמריקני במזה"ת בשלוש תקופות.
מנחה: פרופ' בני מילר
שנת סיום: 2009
עיסוק נוכחי: מרצה במרכז האקדמי רופין
דוא"ל: erez_shoshani@hotmail.com

ד"ר דימה אדמסקי

נושא העבודה: השפעת גורמים תרבותיים על התחדשויות צבאיות: השוואה של המהפכה בעניינים הצבאיים בבריה"מ, ארה"ב וישראל
מנחה: ד"ר אורי בר-יוסף
שנת סיום: 2008
עיסוק נוכחי: מרצה בביה"ס לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה
דוא"ל: dima.adamsky@gmail.com

ד"ר אלי יפה

נושא העבודה: הגורמים המבחינים בין מתנדבים חברי הנהלה לבין מתנדבים ישירים בארגונים וולונטריים
מנחה: פרופ' אהרון כפיר
שנת סיום: 2008
דוא"ל: eliy@macam.ac.il , eliy@mdais.co.il

ד"ר ענת אברהמי

anat-avrahami

נושא העבודה: הקשר בין מנהיגות, העצמה וצדק ארגוני לבין ביצועי עובדים: בדיקה אמפירית של מודל במגזר הציבורי והפרטי בישראל
מנחה: פרופ' אהרון כהן
שנת סיום: 2008
עיסוק נוכחי: מרצה בבית הספר למנהל עסקים ברופין, יועצת בראמ"ה- חברה בצוותי הערכה של פרויקטים לאומיים במערכת החינוך.
דוא"ל: avrahami@poli.haifa.ac.il

ד"ר עופר ישראלי

נושא העבודה: תיאוריה ריאליסטית של תפוקות בינלאומיות
מנחה: פרופ' בני מילר
שנת סיום:2007
מייל: oferisr@gmail.com

ד"ר גלית בן ישראל

נושא העבודה: השפעתה של התרבות הפוליטית הישראלית על תהליכי קבלת החלטות של ממשל ישראל בארועים של פיגועי-מיקוח ומצבי מחטף שבוצעו על ידי ארגוני טרור פלסטינים בין השנים: 1968-1994
מנחה: ד"ר אילן פפה
שנת סיום: 2005

ד"ר אמיר יובל

נושא העבודה: ייצוג אינטרסים טריטוריאלים ופונקציונלים בועדת האיזורים של האיחוד האירופאי
מנחה: פרופ' אברהם בריכטה
שנת סיום: 2005


youTube icon      facebook icon