לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

מאירה יורן

 meira yoren תפקידמנהלנית ביה"ס ומרכזת לימודי ערב
חדר: 4032
דוא"ל: myourke1@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249082

נועה אברהם

 

noa avraham

תפקיד: מרכזת לימודי תואר ראשון - לימודי יום, המחלקה לממשל ורעיון מדיני

חדר: 4004 ג'

טלפון:04-8240561

מייל: nnachum@univ.haifa.ac.il

פקס: 04-8288150

חדוה איזנשטיין

 

 Hedva Isenberg תפקיד: מזכירת לימודי תואר שני - המכללה לביטחון לאומי
חדר:
4005
דוא"ל:
heisens1@univ.haifa.ac.il
טלפון:
04-8288291

בלה בוטניק

 

bala botnik תפקיד: מרכזת המחלקה ליחסים בינלאומיים ומרכזת לימודי תואר שני בלימודי יחסים בינלאומיים
חדר: 4004 ד'
דוא"לbbotnik@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249096
 

עינת חכים

 einat hakim  תפקיד: מרכזת התכנית הבינלאומית ללימודי ביטחון לאומי (MA) והמרכז לחקר הביטחון הלאומי
חדר: 4003
דוא"ל
nsc@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288145
פקס: 04-8288290

אורלי משה

 orli moshe

תפקיד: מרכזת המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, מרכזת לימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
חדר: 4004 ב'
דוא"ל: omoshe@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249089

פקס: 04-8288576

נאהד נסר אלדין והבה

nahed nasseraldin wahabiתפקיד: מזכירת לימודי תואר שני - המכללה לביטחון לאומי
חדר: 4005

מייל: nwahbi@staff.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288798

 

מירי פיינרמן - אשובה

 

miri finerman  תפקיד: מרכזת המחלקה לממשל ורעיון מדיני ומרכזת לימודי תואר שני בממשל ורעיון מדיני
חדר: 4004 ג'
דוא"ל: mfainerma@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240019
פקס: 04-8288150

טל צור

tal tzur תפקיד: מזכירת תכנית חובלים
חדר: 4032
טלפון: 04-8240599
דוא"ל: ttzur@staff.haifa.ac.il 

אסיה קאן

 asia khan תפקיד: מרכזת התוכנית ללימודי דיפלומטיה ומזכירת המחלקה ליחסים בינלאומיים
חדר: 4004 ד'
דוא"ל: akan1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249311

אפרת קורן

 efrat koren

תפקיד: מרכזת לימודי הדוקטורט בבית הספר למדעי המדינה, מרכזת לימודי תואר שני בתכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית
חדר: 4004 א'
דוא"ל: ekoren1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249081

פקס: 04-8288576

לירון קרפל ציון

 liron karpel zion

תפקיד: מרכזת מזכירות בית הספר למדעי המדינה ומזכירת תואר ראשון לימודי ערב
חדר: 4032
דוא"ל: lkarpelz@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240599

בת אל שטיין

 

bat el stein תפקיד: מרכזת תכניות הביטחון הלאומי
חדר: 4006
מייל: bstein@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240152
 

youTube icon      facebook icon