לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

מידע לסטודנטים

מערכת שעות לתואר ראשון - לימודי יום    לימודי ערב

כניסה לפורטל

כניסה למערכת Moodle

מלגות בית הספר - לתואר ראשון ושני

מלגות הרשות ללימודים מתקדמים

פר"ח - פרוייקט חונכות עבור מלגה

היחידה למצויינות אקדמית של הדיקנאט - סיוע אקדמי ואישי במהלך הלימודים

ערעורים ופרסום ציונים

טפסים שימושיים

קישורים שימושיים

כניסה לאתר הספריה

שנתון

לוח חופשות ומועדים לשנה"ל תשע"ח

אתר הדיקנאט - מעונות, מלגות, מצויינות אקדמית, ייעוץ פסיכולוגי, מעורבות חברתית, רכזת רווחה ופניות סטודנטים, רכזת נגישות השירות

 

youTube icon      facebook icon